V
QOPTN Q      
QOPSN V      
QOPRN
 
QOPQN
QOPPN
QOPON
QOOXN
QOOWN